Vytvorené čakrou

S ktorými problémami sa vo svojom živote momentálne najviac stotožňujete?
 • Nedostatok elánu a sebadôvery, ktorý môže viesť k frustrácii
 • Neschopnosť získať finančnú nezávislosť a fyzický úspech vo svete
 • Neschopnosť milovať seba alebo iných
 • Problémy s koncentráciou alebo zameraním sa na to, čo chcete, vedú k zmätku
 • Neschopnosť spojiť sa so svetom ako celok vedie k pocitom depresie alebo úzkosti
 • Žiadny z vyššie uvedených
Čo by ste najradšej dosiahli pri predvádzaní krištáľovej tváre?
 • Otvorenie vášho srdca, aby ste lepšie cítili lásku a osobnú výživu
 • Hlbšie spojenie so zemou, ktoré vám pomôže cítiť sa uzemnení a psychicky chránení
 • Zvýšenie jasnosti mysle a spojenie s vyšším myslením a múdrosťou
 • Hlboká očista a očista duchovného systému
 • Jemné prirodzené vyvažovanie všetkých vašich systémov
prosím, zadajte svoju e-mailovú adresu
aby ste sa dostali k vašej vlastnej Crystal Facial
Ďalšie